Cảnh báo email giả mạo virus tống tiền tháng 12-2021 Xác nhận chuyển tiền
Cảnh báo email giả mạo virus tống tiền tháng 12-2021 Xác nhận chuyển tiền

Cảnh báo email giả mạo virus tống tiền tháng 12-2021 Xác nhận chuyển tiền

Sáng ngày 29/12/2021 IT tiếp nhận phản ánh rất nhiều người dùng nhận email đại loại như hình bên dưới là dạng nặc danh tống tiền với tiêu đề “Tin xấu”, “xác nhận chuyển tiền”Hành động người dùng cuối được…

Cảnh báo virus tháng 09-2021 Xác nhận chuyển tiền
Cảnh báo virus tháng 09-2021 Xác nhận chuyển tiền

Cảnh báo virus tháng 09-2021 Xác nhận chuyển tiền

Chiều ngày 15/09/2021 IT tiếp nhận phản ánh rất nhiều người dùng nhận email đại loại như hình bên dưới là dạng nặc danh tống tiền với tiêu đề “Tin xấu”, “xác nhận chuyển tiền” Hành động người dùng cuối được…

Download Tài Nguyên
Download Tài Nguyên

Download Tài Nguyên

1/ Các phần mềm hệ thống Windows và Office: STT Mô tả Link Download Link Dự phòng 00 Windows 11 Pro x64 23H2 https://bit.ly/W1123H2 01 Windows 10 Pro x64 22H2 https://bit.ly/W1022H2 https://bit.ly/W10Pro21H1 02 Office 2016 Standard https://bit.ly/O2016std https://bit.ly/MSO2k16 03 Office…

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC CẢNH BÁO USERNAME VÀ PASSWORD OUTLOOK
HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC CẢNH BÁO USERNAME VÀ PASSWORD OUTLOOK

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC CẢNH BÁO USERNAME VÀ PASSWORD OUTLOOK

MÔ TẢ SỰ CỐ Cứ hàng 1 quý 1 lần nghĩa là 90 ngày hệ thống Email sẽ bắt buộc thay đổi mật khẩu, trên hệ thống webmail sẽ có cảnh báo nhỏ trên màn hình, nhân viên người dùng…

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT OFFICE 2010 SP2 HỖ TRỢ MAIL EXCHANGE 2016
HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT OFFICE 2010 SP2 HỖ TRỢ MAIL EXCHANGE 2016

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT OFFICE 2010 SP2 HỖ TRỢ MAIL EXCHANGE 2016

YÊU CẦU OFFICE CỦA MÁY TRẠM Để hỗ trợ sử dụng cài email Outlook dành cho Exchange yêu cầu máy trạm cài ích nhất bên dưới: Microsoft 365 Apps for enterprise Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook 2013 Outlook 2010 SP2…

Cảnh báo virus tháng 01-2021 Xin chào nó quan trọng
Cảnh báo virus tháng 01-2021 Xin chào nó quan trọng

Cảnh báo virus tháng 01-2021 Xin chào nó quan trọng

Chiều ngày 20/01/2021 IT tiếp nhận phản ánh rất nhiều người dùng nhận email đại loại như hình bên dưới là dạng nặc danh tống tiền. “Xin chào! Nó quan trọng” Hành động người dùng Không thao tác theo hướng…