Email Spam

V/v Cảnh báo virus ransomare mã hóa dữ liệu tống tiền
V/v Cảnh báo virus ransomare mã hóa dữ liệu tống tiền

V/v Cảnh báo virus ransomare mã hóa dữ liệu tống tiền

Hiện nay tình hình lây nhiễm virut trên máy tính đang bị rất nhiều, đặc biệt là loại virut mã độc Ransomware, loại mã độc mã hóa tập tin, dẫn đến trình trạng không thể phục hồi các tập tin…

Cảnh báo email giả mạo virus tống tiền tháng 12-2021 Xác nhận chuyển tiền
Cảnh báo email giả mạo virus tống tiền tháng 12-2021 Xác nhận chuyển tiền

Cảnh báo email giả mạo virus tống tiền tháng 12-2021 Xác nhận chuyển tiền

Sáng ngày 29/12/2021 IT tiếp nhận phản ánh rất nhiều người dùng nhận email đại loại như hình bên dưới là dạng nặc danh tống tiền với tiêu đề “Tin xấu”, “xác nhận chuyển tiền”Hành động người dùng cuối được…