Cảnh báo virus email spam

Hiện tại có rất nhiều email giả mạo gửi vào hệ thống nội bộ. IT xin thông báo đến anh chị tuyệt đối không lick vào các link lạ: xác minh (verify),.. mà email không phải của ITadmin gửi ra mọi người hãy xóa ngay lập tức và empty thùng rác email (deleted items).

Mẫu email giả gửi yêu cầu xác minh nhé. Hình bên dưới chúng ta tuyệt đối không được click vào, nếu lick vào sẽ nhiễm virus mã hóa và hệ thống email bị tấn công mạng spam.

Bộ phận IT xin thông báo đến mọi người cảnh giác tránh bị lây nhiễm.