HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC CẢNH BÁO USERNAME VÀ PASSWORD OUTLOOK

MÔ TẢ SỰ CỐ

Cứ hàng 1 quý 1 lần nghĩa là 90 ngày hệ thống Email sẽ bắt buộc thay đổi mật khẩu, trên hệ thống webmail sẽ có cảnh báo nhỏ trên màn hình, nhân viên người dùng MS outlook có tham gia mạng nội bộ sẽ có cảnh báo, còn lại nhân viên ngoài văn phòng chi nhánh thì sẽ không cảnh báo trên MS Outlook mà chỉ cảnh báo qua Webmail, nếu đôi khi chúng ta không để ý sẽ báo popup yêu cầu nhập Username và Password.

Máy trạm cài Outlook cảnh báo pop chứng thực yêu cầu nhập username và password.

Nguyên Nhân và Giải quyết

Sau đây là 1 số lý do cần kiểm tra và hướng giải quyết:

  • Trường hợp 1: Lỗi này lý do chưa đổi mật khẩu và sẽ yêu cầu thay đổi mật khẩu theo chính sách 90 ngày, Nếu không thay đổi sẽ báo popup như hình bên trên. Như vậy Anh chị cần xem lại link hướng dẫn đổi mật khật cụ thể tại đây.
  • Trường hợp 2: Đối với máy trạm sử dụng Outlook 2010 SP1, Đối với máy trạm sử dụng Outlook 2010 SP1 nếu nhập đúng username và mật khẩu vẫn báo, cần phải cập nhật bản ván Outlook 2010 SP2 KB2965295. Xem hướng dẫn cập nhật tại đây

Khuyến cáo tất cả máy trạm cần được cài bản Microsoft Outlook 2013-2019 trở lên để được hỗ trợ tốt nhất và tương thích hệ thống máy chủ Exchange.

Phương Nguyễn