Bảo mật email

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC CẢNH BÁO USERNAME VÀ PASSWORD OUTLOOK
HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC CẢNH BÁO USERNAME VÀ PASSWORD OUTLOOK

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC CẢNH BÁO USERNAME VÀ PASSWORD OUTLOOK

MÔ TẢ SỰ CỐ Cứ hàng 1 quý 1 lần nghĩa là 90 ngày hệ thống Email sẽ bắt buộc thay đổi mật khẩu, trên hệ thống webmail sẽ có cảnh báo nhỏ trên màn hình, nhân viên người dùng…

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU EMAIL QUA WEBMAIL OUTLOOK
HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU EMAIL QUA WEBMAIL OUTLOOK

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU EMAIL QUA WEBMAIL OUTLOOK

PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Toàn bộ cán bộ nhân viên Cổ Phần Khử trùng Việt Nam được cấp phát tài khoản email nội bộ có tên miền vfc.com.vn Toàn bộ cán bộ nhân viên đang sử dụng…