THÔNG BÁO BẢO TRÌ HỆ THỐNG

THÔNG BÁO BẢO TRÌ HỆ THỐNG
(Thông báo Bảo trì hệ thống định kỳ ngày 20/03/2021)

Kính gửi:Toàn thể cán bộ Nhân viên

Được sự đồng ý của Ban Điều Hành Công ty,

Nhằm nâng cao khả ăng đáp ứng của thiết bị mạng & máy chủ, chất lượng phục vụ hệ thống, vá lỗi bảo mật hệ thống CNTT, Bộ phận IT xin trân trọng thông báo về kế hoạch bảo trì hệ thống định kỳ như sau:

Mô tảNội dung
Thời gian ảnh hưởng trong khoảngTừ 13h:00 ngày 20/03/2021 đến 17h:00 ngày 21/03/2021
Nội dung bảo trìBảo trì định kỳ, kiểm tra hệ thống, vá lỗi lỗ hổng bảo mật hệ thống
Mức độ ảnh hưởngMất kết nối dịch vụ đến hệ thống: Email, Phần mềm ePacific, VPN, Internet và các dịch vụ liên quan khác.
Thông tin liên hệ hỗ trợ kỹ thuậtEmail: phuong.nguyenvan@vfc.com.vn Phone: 0989 800 897  

Bộ phận IT sẽ cố gắng hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất để không ảnh hưởng lâu đến dịch vụ CNTT nội bộ.

Trân trọng