Cảnh báo virus tháng 01-2021 Xin chào nó quan trọng

Chiều ngày 20/01/2021 IT tiếp nhận phản ánh rất nhiều người dùng nhận email đại loại như hình bên dưới là dạng nặc danh tống tiền.

“Xin chào! Nó quan trọng”

Hình virus

Hành động người dùng

  1. Không thao tác theo hướng dẫn của nội dung thư hacker
  2. Không click bất kỳ link liên quan
  3. Cập nhật phần mền antivirus và windows bản vá lỗi mới nhất.
  4. Không phát tán forward email cho người khác.
  5. Thay đổi mật khẩu email thường xuyên
  6. Không dùng email công ty trên các mạng xã hội, diễn đàn, web bán hàng online,

Đề nghị người dùng cuối xóa ngay lập tức chụp hình gửi IT để khóa

BP IT cảnh báo đến mọi người nâng cao cảnh giác tránh mất dữ liệu

Trân trọng