Cảnh báo email giả mạo

Hiện tại có rất nhiều email giả mạo gửi vào hệ thống nội bộ. IT xin thông báo đến anh chị tuyệt đối không lick vào các link lạ: xác minh (verify),.. mà email không phải của ITadmin gửi ra mọi người hãy xóa ngay lập tức và empty thùng rác email (deleted items).

Mẫu email giả gửi yêu cầu xác minh nhé. Hình bên trên chúng ta tuyệt đối không được click vào, nếu lick vào sẽ nhiễm virus mã hóa và hệ thống email bị tấn công mạng spam.

Trường họp này phải nhìn kỹ email gửi không phải từ nội bộ ở đây là (tech-center.com). Hành động xóa email ngay lập tức không được click link bên dưới kích hoạt. Nếu click vào sẽ bị nhiễm virus.

Bộ phận IT xin thông báo anh chị